Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (2024)

Heeft u door ziekte, een handicap of ouderdom hulp nodig bij uw dagelijks leven? Zoals hulp bij het huishouden of vervoer? Of heeft u een voorziening nodig, zoals een rolstoel of een traplift in huis? De gemeente kan u daarbij helpen via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Heeft u hulp nodig in uw dagelijks leven? Vraag dan familie, buren of vrienden om hulp. Heeft u meer hulp nodig? Vraag dan hulp aan via de Wmo. De gemeente kijkt dan samen met u naar hulp. Daarvoor heeft de gemeente eerst een gesprek met u. Hierin gaat het onder andere over:

 • uw persoonlijke situatie
 • wat u zelf al heeft gedaan om de problemen op te lossen
 • wat u zelf nog kunt doen
 • wat mensen om u heen voor u kunnen doen

Vaak zijn oplossingen heel dichtbij. Meestal kunnen familie, vrienden, kennissen en buren de hulp geven die nodig is. Maar de gemeente kan u ook doorsturen naar een buurthuis of een organisatie waar iedereen welkom is. En soms kunt u zelf iets kopen of lenen dat uw dagelijks leven wat makkelijker maakt. Lukt het écht niet om uw problemen op die manier op te lossen? Dan kijkt de gemeente of hulp via de Wmo nodig is.

Bij het leveren van hulp via de Wmo let de gemeente op de kosten. Dat betekent dat zij niet alle problemen kan oplossen. Sommige problemen of beperkingen moet u helaas accepteren. Hoe vervelend dat ook is. Maar de gemeente helpt u wel om zoveel mogelijk verder te kunnen met uw dagelijks leven. Met hulp en zorg die écht nodig is.

Voor sommige hulp moet u een Begin link: Wmo-melding doen, einde link. . Als u een Wmo-melding doet, is de gemeente verplicht om goed te kijken naar uw situatie. Volgens de wet moet de gemeente hulp aanbieden via de Wmo als er niets anders mogelijk is. De wet zegt dus eigenlijk: ‘Geen hulp via de Wmo, tenzij…’.

U kunt veel hulp zelf regelen, of samen met familie, vrienden of buren. U kunt een hulpmiddel ook zelf kopen. Of kijk of uw zorgverzekering de hulp vergoedt. Daar heeft u de gemeente niet voor nodig. Kunt u niet zelf hulp regelen? Dan kunt u de gemeente vragen om te helpen.

De volgende hulp regelt u zelf. De kosten betaalt u zelf.

 • Begin link: Kleine aanpassingen in uw woning, einde link. , bijvoorbeeld een verhoogd of verlaagd toilet.
 • Begin link: Eenvoudige hulpmiddelen, einde link. , zoals een rollator of wandbeugels.
 • Begin externe link: Burenhulp(Externe link), einde externe link., als u hulp kunt gebruiken of gezelschap zoekt. Of als u juist iets voor anderen wilt doen.
 • Begin externe link: Den Haag Mantelzorg(Externe link), einde externe link.. Wil iemand uw mantelzorger zijn? Dan is er hulp en ondersteuning.
 • Begin link: Vervoer, einde link. . Wilt u eropuit? Of moet u ergens heen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.
 • Begin link: Zoek een maatje, einde link. . Een maatje is een vrijwilliger die u af en toe helpt of een praatje met u maakt.
 • Begin link: Hulp bij maaltijden, einde link. . Wilt of kunt u niet zelf uw eten maken? Er zijn verschillende mogelijkheden om toch een warme maaltijd te krijgen.
 • Begin link: Hulp met boodschappen doen, einde link. . Voor als u niet zelf uw boodschappen kunt of wilt doen.
 • Begin link: Logeren, einde link. . Regel een logeeradres als uw mantelzorger er tijdelijk niet is.
 • Begin link: Hulp bij geldza, einde link. Begin link: ken, einde link. . Begeleiding voor het bijhouden van uw administratie. En hulp als u schulden heeft.

De volgende hulp regelt u ook zelf. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten vergoedt. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

 • Begin link: Persoonlijke verzorging, einde link. . Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging? Bijvoorbeeld hulp bij het aantrekken van steunkousen, het gebruik van medicijnen of bij het eten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
 • Woont u zelfstandig en wilt u in geval van nood snel hulp krijgen? Dan kunt u gebruik maken van personenalarmering. Dit is een kleine alarmzender die u om uw hals of pols kunt dragen. Heeft u om een medische reden personenalarmering nodig? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie ook op Begin externe link: Rijksoverheid.nl(Externe link), einde externe link..

Bent u op zoek naar activiteiten, hulp of zorg in uw buurt? Kijk dan op de Begin externe link: Sociale Kaart(Externe link), einde externe link..

De volgende hulp regelt u samen met de gemeente:

 • Begin link: Hulp bij het huishouden, einde link. . Voor het schoonmaken en schoonhouden van uw woning.
 • Begin link: Grote aanpassingen in uw woning, einde link. . Bijvoorbeeld een traplift.
 • Begin link: Grote hulpmiddelen, einde link. . Zoals een scootmobiel.
 • Begin link: Vervoer, einde link. . Heeft u een handicap? Kijk of u gebruik kunt maken van AV 070.
 • Begin link: Individuele begeleiding, einde link. . Een begeleider helpt u bij situaties of zaken die u lastig vindt.
 • Begin link: Dagbesteding, einde link. . Om uw dagen zinvol in te vullen. Of om te oefenen met werken.
 • Begin link: Logeren, einde link. . Is uw mantelzorger tijdelijk afwezig? En kunt u nergens naartoe? De gemeente kan u helpen bij het vinden van een logeerplek.
 • Begin link: Beschermd en begeleid wonen, einde link. . Dit is wonen in een zorginstelling. Of wonen met hulp van zorgmedewerkers.
 • Begin link: Opvang dak- en thuislozen, einde link. . Het Daklozenloket geeft informatie en advies aan mensen die dakloos zijn. En aan familie en bekenden.
 • Begin link: Hulp en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling, einde link. . Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Begin link: Hulp bij geldzaken, einde link. . Heeft u schulden of betalingsachterstanden? En komt u er niet meer uit? Kijk of u schuldhulpverlening kunt aanvragen.

Wmo-melding doen

Wilt u de gemeente vragen om hulp bij uw dagelijks leven? Begin link: Doe dan een Wmo-melding, einde link. .

Heeft u een Wmo-melding gedaan? Dan beoordeelt de gemeente uw melding. Hierbij kijkt zij naar:

Weet u dat u in de toekomst hulp nodig heeft? Dan verwacht de gemeente dat u daar nu al rekening mee houdt. Bijvoorbeeld door op tijd te zoeken naar een andere woning. Of te sparen voor aanpassingen in een woning. Maar ook het op tijd regelen van hulp na een operatie.

De gemeente kijkt naar:

 • wat u zelf heeft gedaan om voor een oplossing te zorgen
 • welke eigen mogelijkheden u heeft gebruikt

De gemeente vraagt altijd wat u als oplossing wilt. Helaas kan zij daar niet altijd helemaal rekening mee houden. De oplossing moet wel uit te voeren zijn. En betaalbaar blijven.

Heeft u beperkingen? Maar kunt u zonder hulp van de gemeente meedoen aan het dagelijks leven in de stad? Dan hoeft de gemeente niet alles op te lossen. Zij heeft geen compensatieplicht als iemand zelf nog kan meedoen.

Heeft u genoeg geld om een oplossing te betalen? Dan houdt de gemeente daar rekening mee. Natuurlijk helpt ze met het regelen van een oplossing.

Is er voor een melding meer dan 1 voorziening die voor een oplossing kan zorgen? Dan kiest de gemeente voor de goedkoopste oplossing.

Krijgt u hulp via de Wmo? Dan moet u soms zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is maximaal € 20,60. U betaalt deze eigen bijdrage voor:

 • hulp bij het huishouden
 • hulpmiddelen
 • woningaanpassingen
 • Begin link: AV 070, einde link. (hiervoor betaalt u € 28 per jaar in 2023)
 • beschermd wonen (hiervoor is de bijdrage afhankelijk van uw inkomen)
 • sommige algemene voorzieningen

Lees meer over de Begin link: eigen bijdrage, einde link. .

De gemeente bekijkt uw hulpvraag en kiest de oplossing die het best past bij uw situatie. Medewerkers gebruiken hiervoor de Leidraad Wmo. Hieronder vindt u een samenvatting van deze leidraad.

Leidraad Wmo gemeente Den Haag(PDF, 390,2 KB)

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070

Meer opties

Naar contactpagina

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (2024)

FAQs

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? ›

Heeft u door ziekte, een handicap of ouderdom hulp nodig bij uw dagelijks leven? Zoals hulp bij het huishouden of vervoer? Of heeft u een voorziening nodig, zoals een rolstoel of een traplift in huis? De gemeente kan u daarbij helpen via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Wat wordt in de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo geregeld? ›

In de Wet maatschappelijke ondersteuning staat dat gemeenten hun inwoners ondersteunen om zelfstandig te blijven wonen en om mee te doen in de samenleving. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Wat wordt er door de Wmo vergoed? ›

Kort gezegd komt het erop neer dat u via de Wmo een vergoeding kunt krijgen voor alle ondersteuning in en om het huis, zoals aanpassingen in de woning, huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen. Ook ondersteunt de Wmo zaken als mantelzorg (hulp van familie en vrienden), vrijwilligerswerk en voorlichting.

Wat is de bedoeling van Wmo? ›

Taken die onder de Wmo 2015 vallen zijn het bieden van ondersteuning van participatie, begeleiding en dagbesteding, een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis, ondersteuning aan mantelzorgers en opvang in geval van huiselijk geweld.

Wat kost Wmo per maand? ›

Wmo. Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-ondersteuning die zij mensen thuis bieden. Voor de meeste Wmo-hulp betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd.

Welke mensen hebben met de Wmo te maken? ›

De Wmo is speciaal bedoeld voor mensen die wat extra hulp nodig hebben. Met de Wmo wil de overheid mensen met een beperking, ouderen en andere kwetsbare groepen helpen zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen en actief deel kunnen blijven nemen aan de samenleving.

Welke ondersteuning wordt door Wmo gefinancierd? ›

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

begeleiding en dagbesteding; ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis; opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Hoeveel spaargeld bij Wmo? ›

Wat is het toetsbedrag voor vermogen? Bij de berekening van de eigen bijdrage kijken we ook naar vermogen zoals spaargeld, beleggingen of een tweede woning. In 2024 werken we met een toetsbedrag van € 31.747 (alleenstaand) of € 63.494 (met partner).

Wat kan je allemaal aanvragen bij de Wmo? ›

Er zijn verschillende voorzieningen die kunnen geregeld worden vanuit de Wmo, zoals een boodschappendienst, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagbesteding of Wmo-vervoer per regiotaxi.

Is Wmo levenslang? ›

Wmo-ondersteuning en wijkverpleging krijgt u voor beperkte tijd. Als u daarna nog zorg nodig heeft, moet u dat opnieuw aanvragen. Bijna alle Wlz-indicaties zijn levenslang geldig.

Welke zorg wordt betaald vanuit de Wmo? ›

In de wetgeving zijn er drie soorten langdurige zorg en ondersteuning voor mensen die thuis wonen: Maatschappelijke ondersteuning: hulp om zelfstandig te wonen en mee te doen in de samenleving. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Verpleging en verzorging thuis: wijkverpleging.

Waar komt het geld van de Wmo vandaan? ›

Gemeentelijk budget voor de Wmo

Gemeenten in Nederland krijgen een budget van de Rijksoverheid om de de Wmo uit te voeren. Dit landelijke bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld. Worden er meer aanvragen voor hulp gedaan? Dan betekent het niet dat er meer geld vanuit de Rijksoverheid naar uw gemeente gaat.

Wat wordt er in de Wmo geregeld? ›

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

begeleiding en dagbesteding; ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis; opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Waar heb je recht op bij de Wmo? ›

In het kort: De Wmo helpt burgers om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Er zijn diverse voorzieningen, zoals begeleiding, huishoudelijke hulp of dagbesteding. Je kunt Wmo-hulp aanvragen via het Wmo-loket of sociale wijkteam van jouw gemeente.

Is Wlz duurder dan Wmo? ›

U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg vanuit de Wlz. U woont in een instelling voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz.

Wat is het verschil tussen een Wlz en een Wmo indicatie? ›

Bij de Wmo wordt nadruk gelegd op deelname aan de samenleving, waarbij ondersteuning gericht is op bevordering van zelfredzaamheid. Aan de andere kant richt de Wlz zich specifiek op langdurige intensieve zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg en toezicht in de nabijheid nodig hebben.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated:

Views: 5628

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.